Search

Advokatska Kancelarija: broj 4, decembar 2014.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo” u vezi sa praksom da za saobraćajne prekršaje odgovara i pravno lice i u situaciji kada za to nema osnova. Autor: dipl. prav. Nenad Jevtić.

Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku: “Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku”– Slučaj tužilačko-sudske prakse koji prikazuje praktično rešenje u situaciji koja se ne može predvideti, kao što je štrajk advokata.

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađena je tema u vezi sa “Pranjem novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom”. Autor: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U rubrici REČ KOLEGE: O povredama nekog od autorskopravnih ovlašćenja kao uzroku nastanka štete, pravu nosioca autorskog prava da od štetnika, povredioca svog prava, traži obeštećenje, vansudski i sudski – u vidu podnošenja tužbe za naknadu štete, piše Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, u radu “Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu”.

“Revizija invalidskih penzija stečenih po zakonu” kao tema za razmišljanje – sporni član 240. koji je prestao da važi još pre šest godina, ostao je kao „relikt“ u „prečišćenom” tekstu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čija primena počinje 1. januara 2015. godine. Autor: Dipl. prav. Irena Drča.

“Ponavljanju upravno-sudskog postupka”, tužbi i razlozima ponavljanja, piše sudija Upravnog suda, Ruža Urošević.

“Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti”, kratak prikaz preciziranja koje je doneo novi, a zbog odredaba o javnim beležnicima sporni zakon, u pogledu prava preče kupovine, odnosno zaštite ovog prava sa stavovima sudske prakse. Autor: dipl. prav. Nikola Aleksić

Aktuelna sudska praksa:

• Poništavanje nezakonitih rešenja Fonda PIO zbog povreda upravnog postupka, odnosno postupanja suprotno primedbama Upravnog suda iznetim u presudama
• Sudska praksa u vezi sa razlozima za ponavljanje upravno-sudskog postupka
• Autorsko pravo
• Stavovi Apelacionog suda u Beogradu u vezi sa krivičnim delom Pranje novca
• Praksa ESLJP – Odlaganje ročišta zbog štrajka advokata i suđenje u razumnom roku (Odlaganje ročišta zbog štrajka udruženja advokata ne može se pripisati državi, te se trajanje (produženje) suđenja ne može smatrati preteranim, kada je uzrokovano tim razlogom).

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari