Search

Advokatska Kancelarija: broj 38, oktobar 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE – Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka.

Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.

Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili sve nedoumice prikazali smo šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

TEMA BROJA oktobarskog broja časopisa je: “Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi”, Branislav S.Subotin, advokat iz Novog Kneževca – uslovi za određivanje, predlaganje, odlučivanje, oduzimanje i ukidanje jemstva su aspekti sa kojih je ovaj institut krivičnog procesnog prava obrađen, a kao prilog data je aktuelna sudska praksa u vezi sa jemstvom.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u septembru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema čiji je povod u potpunosti zakonski neutemeljeni dopis NBS, kao primer, nažalost veoma čestog slučaja, postupanja državnih institucija i organa kod nas.

KOMENTARI:
• “Materijalna odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda
•  
Naknada štete od poplava”, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
“Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju od strane nadležnih organa sa posebnim osvrtom na jedinstveni matični broj građana”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Jemstvo
II. Radno pravo:
II.1. Odgovornost zaposlenog za štetu
II.2. Odgovornost poslodavca za štetu
III. Nova odluka Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa kreditima u CHF
IV. Praksa Ustavnog suda:
• Promena vlasnika nepokretnosti i izvršenje uz prošireno dejstvo hipoteke
• Ugovaranje kamate između pravnog i fizičkog lica

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari