Search

Advokatska Kancelarija: broj 37, septembar 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA septembarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” je:

“Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – stručni rad koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici svih apelacionih i privrednog apelacionog suda krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

Tekst se bavi jednim od trenutno najvažnijih, gorućih pitanja i ukazuje da je, s obzirom na navedenu neujednačenu sudsku praksu privrednih sudova i sporove koje mogu proizaći iz stečajnih postupaka ili postupaka u vezi sa stečajem, nužno je pored odgovarajuće zakonske regulative stečajnog zakona o pitanju radno pravnog položaja zaposlenih u stečaju i njihovih prava u stečaju odgovarajući stav da zauzme i Vrhovni kasacioni sud, koji je u obavezi da usaglasi neujednačenu sudsku praksu i otkloni mogućnost povrede prava stranaka na pravično suđenje.

Kao prilog temi broja u ovom broju objavili smo i aktuelnu sudsku praksu u vezi sa stečajem i radnim odnosima i novu odluku Evropskog suda za ljudska prava koja se tiče vraćanja na rad u toku stečajnog postupka.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja i da li je postupak dobar – jedno je od pitanja postavljenih u temi za razmišljanje.

PRIKAZI: “Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje”, dipl. prav. Jelena Petrović – prikaz presude VKS u kojoj je izraženo restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje, a koja je doneta po posebnoj reviziji.

KOMENTARI:

“Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku

“Promena pravne forme privrednih društava”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:

“Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi” , Milan Ranđelović, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo pronevera
II. Stečaj i radni odnosi
III. Novi pravni stavovi Upravnog suda
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari