Search

Advokatska Kancelarija: broj 35/36, jul/avgust 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je “Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu”, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu – u kojoj je ukazano na neke najvažnije situacije koje se tiču materijalnog krivičnog prava i na neke nove situacije koje su počele da se pojavljuju u domaćoj sudskoj praksi, u kom delu značajnu ulogu imaju ili mogu imati advokati – branioci pojedinih maloletnih odnosno mlađih punoletnih lica u sukobu sa zakonom.

Pored ovog teksta, sadržaj dvobroja jul-avgust čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u junu 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za ovaj tekst je Pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova prema kojem vlasnik motornog vozila koji je osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima ima pravo na naknadu nematerijalne štete pričinjene upotrebom tog vozila od osiguravača i kada nije upravljao vozilom u momentu nastanka štetnog događaja.

NOVA RUBRIKA u kojoj ćemo predstavljati nove, važne odluke sudova, nove propise i njihove izmene – PRIKAZI:

“Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikazani su stavovi zauzeti u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih razloga i nalazi u novoj rubrici časopisa PRIKAZI, ali, s druge strane, postavljeno je pitanje: Da li postoje i druga lica koja se bave slični stvarima i da li bi u njihovom slučaju trebalo reagovati?

KOMENTARI:

“Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku

“Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izuzeće sudije u parničnom postupku, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:

“Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti?”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda

“Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Neovlašćeno fotografisanje
II. Parnični postupak – Izuzeće i isključenje sudije
III. Presuda Apelacionog suda – zaštita uzbunjivača
IV. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
V. Izabrane sentence Vrhovnog kasacionog suda
VI. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda – Utvrđivanje i korekcija osnovice za obračun plata kolektivnim ugovorom za državne organe
VII. Nova praksa Ustavnog suda:
Načelo o oficijelnosti i povreda prava na suđenje u razumnom roku nepodobnost izvršne isprave kao razlog za obustavu izvršenja
Dokaz o izmirenju kupoprodajne cene nepokretnosti kao uslov za upis prava svojine i uslov za određivanje izvršenja
Način izvršenja i težina posledica krivičnog dela učinjenog od strane državnih službenika kao razlog za produženje pritvora
Sticanje državine u postupku u kojem je izostalo donošenje pravnog akta
Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari