Search

Advokatska Kancelarija: broj 34, jun 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je “Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima i kratka analiza presude ESLJP A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U junu 2017. godine počelo je da se primenjuje nekoliko važnih zakona, a jedan od njih je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), te je jasno zašto je komentar ovog zakona izabran za temu junskog broja.

U ovom stručnom radu je dat prikaz i komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonikom i međunarodnim instrumentima zaštite od nasilja u porodici.

Ukazano je na minimalne standarde Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite žrtve nasilja u porodici, i data je analiza važne presude ESLJP – A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010. godine.

Kao “propratna građa” uz temu broja dat je pregled dosadašnjih odluka sudova u vezi sa nasiljem u porodici kako iz krivičnog, tako i iz porodičnog prava.

Pored ovog teksta, sadržaj junskog broja čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u maju 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – do dekriminalizacije je došlo na zahtev velikog broja udruženja i stručne javnosti, a naročito novinarskih udruženja, ali se po mišljenju autora zakonodavac nije bavio posledicama dekriminalizacije ovog krivičnog dela.

KOMENTARI:

Dok je predmet teme za razmišljanje iz oblasti krivičnog materijalnog prava, iz krivičnog procesnog prava objavljujemo tekst “Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi” – autor: Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

“Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo”, dipl. prav. Nikola Aleksić – Kako je novi Zakon o opštem upravnom postupku počeo da se primenjuje početkom juna, prikazani su neke od novih instituta u upravnom postupku.

Iz radnog prava ukazujemo na “Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva, dipl. prav. Jelena Petrović.

REČ KOLEGE: “Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka?”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Sudska praksa u vezi sa nasiljem u porodici:
I.1. Krivično pravo
I.2. Porodično pravo
II. Praksa u vezi sa mal. učiniocima krivičnih dela – autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu
III. Odgovori apelacionih sudova od 24. marta 2017. godine
IV. Presuda Višeg suda u Somboru u vezi sa troškovima obrade kredita
V. Praksa Ustavnog suda – Pravo na ograničeno trajanje pritvora, koncept višestepenosti sudskog odlučivanja, kršenje prezumpcije nevinosti.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari