Search

Advokatska Kancelarija: broj 33, maj 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

TEMA BROJA: “Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Ovaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope – programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li provalna krađa može biti sitna?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za pisanje ovog komentara je presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2016. god. u kojoj je ovaj sud praktično dao pozitivan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu.

“Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – stručni komentar o nematerijalnoj i materijalnoj štetu i njenoj naknadi, odgovornosti novinara, odgovornog urednika i izdavača medija po osnovu krivice, objektivnoj odgovornosti izdavača, riziku štete od medijske, kao opasne delatnosti, isključenju odgovornosti…

Iz privrednog prava bavimo se likvidacijom privrednih društava, a iz radnog međunarodnim izvorima koji regulišu prestanak radnog odnosa protiv volje radnika, kroz sledeće radove:

“Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

“Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

U oblasti krivičnog procesnog prava objavljen je stručni rad: “Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – ponavljanje krivičnog postupka
II. Novi stavovi viših sudova
III. Novi stavovi apelacionih sudova
IV. Praksa Ustavnog suda – Estradna ličnost kao javna ličnost u kontekstu prava na privatnost
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Nedopuštena predstavka zbog nepodnošenja zahteva za verifikaciju – prijave potraživanja neisplaćene devizne štednje

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari