Search

Advokatska Kancelarija: broj 32, april 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

SKREĆEMO PAŽNJU: U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.

TEMA BROJA: “Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca”, dipl. prav. Nikola Aleksić – tekst u kome su izloženi stavovi Vrhovnog kasacionog suda zauzeti u odluci kojom je usvojena posebna revizija, u sporu u kojem je došlo do promene poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, u toku parničnog postupka.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tema čiji je povod rečenica na koju možemo naići u mnogim kaznenim postupcima (krivičnim i prekršajnim), odnosno u mnogim presudama – da je odbrana neprihvatljiva jer je data u svrhu izbegavanja odn. oslobođenja od odgovornosti.

REČ KOLEGE: “Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva”, prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, piše o veoma složenoj materiji u krivičnom pravu, odnosno o razlici između saizvršilaca kao nosilaca radnje izvršenja, koji svojim radnjama zajedno prouzrokuju krivično delo, i saučesnika koji samo daju doprinos izvršenju dela.

Iz krivičnog materijalnog prava objavljeni su KOMENTARI:

“Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, i
“Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Pročitajte i:

“Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Krivično delo lažno predstavljanje
I.2. Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom
I.3. Saučesništvo u krivičnom delu
II. Stečajni postupak – mere obezbeđenja
III. Praksa Upravnog suda – po prigovorina u vezi sa izborom za Predsednika RS
IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Preduslov za primenu izvršenja radi uspostavljanja pređašnjeg stanja
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Svrha roka za podnošenje predstavke

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari