Search

Advokatska Kancelarija: broj 31, mart 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Iz sadržaja novog broja izdvajamo tekst objavljen u rubrici REČ KOLEGE: “Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine”, Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka – o spornom stavu po kome ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine.

– Proceduralni razlozi za osporavanje stava sa aspekta Zakona o parničnom postupku i Zakona o javnom beležništvu:

Da li su bili ispunjeni uslovi propisani Zakonom o parničnom postupku da Vrhovni kasacioni sud zauzme navedeni stav?

Koji sud je mogao postaviti kao sporno pitanje – da li ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja ispravu podobnu za upis prava svojine?

– Pogrešna primena prava i pogrešno tumačenje zakona kao razlog osporavanja pravnog stava:

“Pogrešno sistematski i ciljno tumači Zakon o javnom beležništvu u delu odredbi o obaveznoj formi, zaboravljajući druge prinudne propise – Zakon o prometu nepokretnosti i druge odredbe Zakona o obligacionim odnosima, jer ovde nije reč samo o formi, već i o sačinjavanju privatnih isprava, odnosno pružanju pravne pomoći, što po Zakonu o javnom beležništvu javni beležnici ne mogu da rade, kao i o tome da stranke ne mogu ugovarati drugačiju formu od one koja je zakonom izričito propisana.”

SKREĆEMO PAŽNJU: U februaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon, već samo Odluka Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbe zakona.

TEMA BROJA: “Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti”, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Nina Nikolić, sudijski pripravnik – volonter u Trećem osnovnom sudu u Beogradu – temu 31. broja časopisa izabrala je praksa, odnosno problemi nastali u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a koja razjašnjava pitanja nadležnosti za odlučivanje o predlogu za izvršenje i donošenju rešenja u toku sprovođenja izvršenja, za odlučivanje o pravnim lekovima, odnosno sredstvima, za sprovođenje izvršenja…

ZA RAZMIŠLJANJE: “Problem kredita indeksiranih u CHF”, dipl. prav. Nenad Jevtić – komentar čiji je neposredni povod presuda Apelacionog suda kojom je odlučeno da se ugovor o kreditu raskida zbog bitno promenjenih okolnosti – da li ova presuda rešava problem ovih dužnika na način na koji oni žele?

Parnični postupak u ovom broju “pokriven” je komentarom “Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a krivični tekstom “Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

Pročitajte i:

“Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikaz najvažnijih odredaba novog Zakona i podzakonskih akata kojima bi trebalo da bude rešen ovaj dugogodišnji problem.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Presuđena stvar
II. Parnični postupak – Tužba
III. Izvršni postupak – Pokretanje postupka i nadležnost
IV. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Dejstvo upisa prava svojine u katastar i neophodnost utvrđenja ništavosti ugovora sudskom odlukom

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari