Search

Advokatska Kancelarija: broj 30, februar 2017.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u decembru 2017. god. (u januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon).

TEMA BROJA: “Odgovornost pravnih lica za krivična dela”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi zakonom koji uređuje uslove odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, a koji je u praksi gotovo zaboravljen.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi”, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst su različiti stavovi sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova u vezi sa ovim ovlašćenjem.

U oblasti krivičnog prava predstavljen je “Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, a kao prilog ovom komentaru dat je hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi vezi sa ovim institutom od 1970. do 2016. god.

REČ KOLEGE: “Poreklo kolektivnih ugovora”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Pročitajte i:

“Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP” – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

“Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja” – Igor Živkovski, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa pokušajem krivičnog dela
II. Parnični postupak – Dostavljanje
III. Radno pravo – Kolektivni ugovori
IV. Novi stavovi i odgovori Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Utvrđena vrednost poreske osnovice koja obavezuje poreski organ u svim postupcima

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari