Search

Advokatska Kancelarija: broj 3, novembar 2014.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

TEMA BROJA je „Produženje pritvora i rokovi, obzirom na značaj pritvora kao instituta krivičnog procesnog prava, njegovu restriktivnu primenu i dileme u domaćoj sudskoj praksi. Autor Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađena je tema u vezi sa „Trgovinom ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve“, kao jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, prikazana je kroz domaće i konvencijsko pravo sa posebnim osvrtom na prepoznavanje žrtve, kao i kroz stavove zauzete u sudskoj praksi. Autor Ljuba Slijepčević.

Tema za razmišljanje je „Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica“, kojom autor Nenad Jevtić, podseća da niko ne može biti kažnjen za prekršaj koji nije propisan, a kažnjavanje može da se sprovede samo u zakonitom postupku i protiv lica koja su kriva.

Sudija Upravnog suda Ruža Urošević piše o „Zahtevu za preispitivanje odluke upravnog suda“, i ukazuje na uslove za podnošenje ovog, u praksi često odbacivanog, vanrednog pravnog leka zbog neispunjenja navedenih uslova.

U vezi sa najnovijim izmenama parničnog postupka – Nikola Aleksić: „Revizija nakon izmena parničnog postupka“ – izmene u vezi sa dozvoljenošću revizije, dozvoljenost posebne revizije i druge novine.

Advokat Dejana Spasojević Ivančić – „Rešavanje radnih sporova pred arbitražom“, prednosti i mane rešavanja radnih sporova pred arbitražom.

U rubrici REČ KOLEGE:

Advokat Dragoje Andrić iznosi stav o „Odbacivanju podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti “.

Iz „Aktuelne sudske prakse“ posebno izdvajamo:

• Pritvor po novom ZKP i praksa ESLJP – povreda ljudskih prava produženjem pritvora u istrazi
• Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Neovlašćeno držanje opojnih droga i Omogućavanje uživanja opojnih droga – razgraničenje između ovih krivičnih dela, odnos sa krivičnim delima druge vrste
• Naknada nematerijalne štete u novijoj sudskoj praksi
• Revizijski razlozi

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari