Search

Advokatska Kancelarija: broj 28, decembar 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2016. god.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Neustavna odredba Zakona o radu
Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije
Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju
Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda

TEMA BROJA: “Rutinska fotografija kao autorsko delo”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o razlici između internet-prezentacije i reklamiranja.

Iz krivičnog prava “Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – da li se rok zastarelosti računa posebno za svako krivično delo ili prema poslednjem krivičnom delu koje ulazi u sastav produženog krivičnog dela.

REČ KOLEGE: “Disciplinska odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Pročitajte i:

“Ukidanje moratorijuma”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda – o primeni čl. 93. stav 1, 4. i 5. Zakona o stečaju i čl. 4. stav 1. Zakona o hipoteci.

“Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava”, dipl. prav. Nikola Aleksić- koji su razlozi zbog kojih Ustavni sud ne priznaje troškove pred tim sudom, a šta kaže ESLJP u odluci donetoj protiv susedne države.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa apelacionih sudova u 2016. godini – izbor najznačajnijih odluka.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari