Search

Advokatska Kancelarija: broj 26, oktobar 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA“Nezakonit otkaz i naknada štete”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu kao ukazivanje na značaj stava Ustavnog suda, praksu redovnih sudova i uticaj nove odluke Evropskog suda za ljudska prava koja stvara osnov da se postojeća sudska praksa redovnih sudova i time i ustavno-sudska praksa preispita.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Rokovi zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – zadnji deo analize pitanja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja bavi se rokovima zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

Pročitajte i:

“Prestanak faktičkog radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

“Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda”, – razlike u priznavanju ovih troškova u parničnom i krivičnom postupku.

“Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja” kroz različite stavove sudova po pitanju računanja rokova za održaj kod promene pravnog režima, tj. izmena Zakona, sa posebnim osvrtom na Novele iz 1996. god.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Radno pravo – Faktički rad

II. Parnični postupak – Aktivna i pasivna legitimacija i pravni interes

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Praksa Ustavnog suda – Štetne posledice pasivnog držanja stranke i uslovljavanje dokazivanja visine naknade štete samo jednim dokaznim sredstvom

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari