Search

Advokatska Kancelarija: broj 25, septembar 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u julu 2016. godine objavljene su Odluke Ustavnog suda kojima je utvrđena neustavnost odredaba pojedinih zakona.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Kalkulator sudskih taksi – Nova opcija u programu “Propis Soft!!!
• Stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, odnosno zamenika javnog tužioca

TEMA BROJA: “Povratak instituta odlaganja izvršenja”, Dipl. prav. Nikola Aleksić – novi-stari institut izvršnog postupka, koji prethodno važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju nije predviđao, uz ukazivanje na pojedine sporne odredbe i paralelu sa ranijim zakonima o izvršnom postupku koji su ga propisivali.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – nastavak analize pitanja iz prošlog broja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija”, Milan Ranić, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava“Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247 KZ”, autor Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku , sa hronološkim prikazom stavova sudova u vezi sa ovim delom.

“Sloboda izražavanja”Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi sad – komentar koji predstavlja jedno od univerzalnih ljudskih prava kroz domaće zakonodavstvo, praksu ESLJP i Ustavnog suda, sa posebnim osvrtom na slobodu izražavanja na internetu.

Iz privrednog prava obrađen je institut “Istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću”, autor Igor Živkovski, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga

II. Obligaciono pravo- Zastoj i prekid zastarevanja

III. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

IV. Novi stav Vrhovnog kasacionog suda – Naknada troškova na ime poreza na dodatu vrednost na advokatsku uslugu

V. Praksa Ustavnog suda – Troškovi postupka kada je iz jedne tužbe proizašlo više predmeta

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari