Search

Advokatska Kancelarija: broj 23/24, jul/avgust 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u junu 2016. godine nije objavljen ni jedan zakon.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i podzakonskih akata
• Ustavni sud: Uvećanje nagrade za zastupanje više stranaka
• Evropski sud za ljudska prava: Oslobađanje radnika MUP-a od krivične optužbe

TEMA BROJA: “Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, s obzirom da je u javnosti prisutna stalna polemika zašto sudovi izriču različite kazne za učinioce krivičnih dela ugrožavanja saobraćaja gde su činjenične okolnosti iste ili slične.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja”, Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, čiji sam naziv dovoljno govori o njenoj aktuelnosti, a u kojoj je prikazano i nekoliko slučajeva iz prakse.

REČ KOLEGE: “Pravo na ograničeno radno vreme”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta, pored teksta koji smo izabrali kao temu broja, predstavljamo i:

• “Krivično delo prinuda iz čl. 135 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku, i

• “Kriminalitet i turizam”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Na kraju objavljujemo i tekstove članova redakcije časopisa:

Iz obligacionog prava – “Zastarelost potraživanja”, koji će, s obzirom da je reč o obimnoj temi, izlaziti u nekoliko nastavaka i “Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente?”, kao prikaz dosadašnjeg stava sudova i nove odluke VKS koja nagoveštava izmenu stava.

Iz upravnog prava: “Aktivna legitimaciji u postupku zaštite prava (u postupcima javnih nabavki) i upravnom sporu” – tema prikazana kroz odluke Republičke komisije i Upravnog suda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo prinuda

II. Krivično materijalno pravo – Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda

V. Praksa Ustavnog suda – Značajne odluke u prvoj polovini 2016. god.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari