Search

Advokatska Kancelarija: broj 22, jun 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“  – u maju 2016. godine nije objavljen ni jedan zakon.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
• Početak primene pojedinih odredaba novog Zakona o opštem upravnom postupku
• Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
• Novi Zakon o oglašavanju

TEMA BROJA: “Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o novoj odluci ESLJP u kojoj je ovaj sud zauzeo stav da naknada koju dosuđuju redovni sudovi i Ustavni sud RS nije u skladu sa praksom tog suda, kao i njenom uticaju na dosuđivanje naknade za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji se bavi podobnošću ove verodostojne isprave uz osvrt na novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

REČ KOLEGE: “Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda.

Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta predstavljamo dva teksta:

• “Funkcije konzula u krivičnom postupku”, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić i

• “Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Dobrovoljni odustanak

II. Izvršni postupak – Verodostojna isprava

III. Suđenje u razumnom roku – po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Savić i drugi protiv Srbije

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari