Search

Advokatska Kancelarija: broj 21, maj 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – u aprilu 2016. godine nije objavljen ni jedan zakon.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Podaci o početku datuma rada izvršitelja.

TEMA BROJA: “Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo?”, Gojko Lazarev, Predsednik Višeg suda u Šapcu, koji ukazuje na neujednačenu sudsku praksu u primeni ovog zakona, kroz konkretne primere odluka različitih sudova.

“Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – kao jedno od čestih dela koje predstavlja klasični primer veze između krivičnog zakonodavstva i Porodičnog zakona” sa bogatom sudskom praksom.

“Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst o brojnim dilemama koje nameće primena noveliranog člana 191. Zakona o radu.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o spornoj definiciji ovog pojma u novom Zakonu o javnom redu i miru, koji se primenjuje od 5. februara 2016. god.

“Zakon o izvršenju i obezbeđenju i prateći zakoni”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – S obzirom da se približava početak primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u ovom broju objavljujemo i tekst u vezi sa nekim od najznačajnijih novina koje donosi ovaj zakon, sa posebnim osvrtom na njegove prelazne i završne odredbe i odredbe drugih zakona koje su izmenjene pod uticajem novog ZIO.

REČ KOLEGE: “Određenost i odredivost ugovorne obaveze kod obligacionih ugovora”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, a kao prilog date su i neke od karakterističnih sudskih odluka u delu Aktuelna sudska praksa.

Pročitajte i: “Karakteristike rada van radnog odnosa”, i “Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti”.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Rehabilitacija

II. Radno pravo – rad van radnog odnosa

III. Obligaciono pravo – Određenost i odredivost ugovorne obaveze

IV. Praksa Ustavnog suda – Ovlašćenje punomoćnika da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari