Search

Advokatska Kancelarija: broj 20, april 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Službena upotreba jezika u postupku”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – sa aspekta Ustava, zakona, Evropske konvencije za ljudska prava, ali i prakse domaćih i Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kao tema za razmišljanje podstaknuta izricanjem kazni za nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila od strane Komunalne policije, jer se takva situacija neprestano ponavlja.

“Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – kao jedno od čestih dela koje predstavlja klasični primer veze između krivičnog zakonodavstva i Porodičnog zakona” sa bogatom sudskom praksom.

“Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst o brojnim dilemama koje nameće primena noveliranog člana 191. Zakona o radu.

REČ KOLEGE: Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Ovlašćenje advokata za podnošenje zahteva za pristup podacima o računima fizičkih lica.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nedavanje izdržavanja

II. Jezik u krivičnom, prekršajnom, parničnom, vanparničnom postupku i upravnom sporu

III. Radno pravo – otkaz po osnovu neostvarivanja rezultata rada

IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda

V. Praksa Ustavnog suda – prestanak razloga zbog kojih je zaposlenom prestao radni odnos

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari