Search

Advokatska Kancelarija: broj 2, oktobar 2014.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u septembru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

TEMA BROJA je „Sporne odredbe novog Zakona o prometu nepokretnosti“ – autor advokat Neđo Jovanović. Isključiva nadležnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, odnos ovog zakona prema Ustavu RS i kolizija sa Zakonom o advokaturi.

Komentari u oblasti krivičnog procesnog i materijalnog prava:
• Presuđena stvar u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca. Prikaz jednog od osnovnih krivičnih instituta kroz zakonodavna rešenja i različite stavove u sudskoj praksi.

• Produženo krivično delo – Aleksandar Milošević, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Smederevu.

Sudija Upravnog suda Ruža Urošević – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu.

U vezi sa najnovijim izmenama parničnog postupka – Novine kod ponavljanje parničnog postupka. Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka, ponavljenje postupka pre VKS-om i druge novine.

Osvrt na pojedina rešanja iz Zakona o radu. Kratka analiza najvažnijih novina koje je doneo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014).

U rubrici REČ KOLEGE:

Dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda – piše o Protivpravnosti kao posebnom elementu u pojedinim krivičnim delima. Protivpravnost kao opšti element pojma krivičnog dela i protivpravnost kao poseban element u strukturi konkretnih krivičnih dela.

Iz „Aktuelne sudske prakse“ posebno izdvajamo:

• Odluke Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova u vezi sa načelom Ne bis in idem– prikaz najvažnijih odluka od 2011. do 2014.
• Praksa ESLJP – Nedelotvornost ustavne žalbe…

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari