Search

Advokatska Kancelarija: broj 19, mart 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi”Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji ukazuje na zauzete stavove u odlukama Ustavnog suda o pravnoj prirodi zarade i drugih primanja, ugovaranja iste i uređivanja prava i obaveza zaposlenih u delu zarada i drugih primanja, a naročito imajući u vidu visoko određeni revizijski cenzus i izbegavanje da se o određenim pravnim pitanjima i postojećoj neujednačenoj sudskoj praksi Vrhovni kasacioni sud izjasni, zbog čega ovi stavovi imaju poseban značaj.

“Priznanje krivičnog dela-krivičnoprocesni aspekt”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – o značaju priznanja u pojedinim fazama postupka i aktivnostima organa postupka u vezi sa prikupljanjem i izvođenjem dokaza nakon priznanja okrivljenog, kao i ukazivanju na određene odluke sudova u vezi sa ovim institutom.

“Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela”, Mr Vladimir Marić, Zavod za intelektualnu svojinu – tekst o zaštiti segmenata autorskog dela koji ispunjavaju uslov orginalnosti, pravu citiranja, s osvrtom na stranu i domaću sudsku praksu.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Reklamacija zloupotrebe platne kartice” – kako živimo u doba kompjutera i sve veće upotrebe bezgotovinskih sredstava plaćanja, zloupotrebe platne kartice su sve češće, te je ovaj problem iznet kroz temu za razmišljanje.

REČ KOLEGE: “Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda”, Zoran Ilić, advokat u Aleksincu – tema o kojoj je već pisano u našem časopisu, ali se ovoga puta skreće pažnja na probleme sa aspekta parničnog postupka.

Pročitajte i:
• “Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik”.
• “Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima” – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 13/2016) stupio je na snagu 27. februara 2016. god. i donosi značajne novine koje su predstavljene kroz ovaj tekst.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Priznanje krivičnog dela

II. Radno pravo – zarada

III. Praksa Ustavnog suda: – Preciziranje tužbenog zahteva i obračun advokatskih troškova, i
– Pravo na zateznu kamatu na troškove parničnog postupka.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari