Search

Advokatska Kancelarija: broj 18, februar 2016.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u decembru 2015. godine i januaru 2016. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Izmene pravosudnih zakona” – prikaz izmena zakona i novih zakona koji regulišu srpsko pravosuđe. U okviru ovog teksta prikazane su najvažnije novine vezane za sudstvo, tužilaštvo, javne beležnike…Dipl. prav. Jelena Petrović

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađeno je krivično delo laka telesna povreda sa prikazom karakterističnih stavova sudova u vezi sa obeležjima ovog dela, u tekstu “Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ u sudskoj praksi”. Dragan U. Kalaba, Zamenik VJT u Čačku

Iz procesnog krivičnog prava “Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku”, Mr Minja Simović, advokat iz Podgorice – prikazan je normativni okvir zaštite žrtava trgovine ljudima u svetlu zakonskih i drugih odredaba i rešenja, prvenstveno Zakonika o krivičnom postupku.

“Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – tema koja je svakako aktuelna s obzirom na trenutnu migrantsku krizu.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“ sa osvrtom na odluku Ustavnog suda, stavove redovnih sudova i mišljenja nadležnog ministarstva o ovom pitanju. Dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE: “Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju” – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda i Đuro Čepić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo laka telesna povreda

II. Postupak za dobijanje azila

III. Radno pravo – Otpremnina kod viška zaposlenih

IV. Novi stavovi i shvatanja Vrhovnog kasacionog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari