Search

Advokatska Kancelarija: broj 16, decembar 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u novembru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata” – prikaz najvažnijih odredaba zakona koji predstavlja novi pokušaj legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji bi prema njegovom predlagaču najzad trebalo da reši ovo pitanje. Dipl. prav. Jelena Petrović

ZA RAZMIŠLJANJE: “Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava” – o spornom pitanju da li se odredbe popularnog “RINO-a” primenjuju na branioce, prevodioce i tumače angažovane u pretkrivičnom postupku po službenoj dužnosti. Dipl. prav. Nenad Jevtić

REČ KOLEGE: “Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave” – autor: Dr Đorđe Sarapa, advokat.

“Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi” – Autor: Dejana Spasojević Ivančić, advokat.

U oblasti zaštite intelektualne svojine komentar “Autorsko delo prerade”, Mr Vladimira Marića, pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – o autorskom delu u kojem su prepoznatljivi karakteristični elementi izvornog (prerađenog) dela, koji se bavi predmetom zaštite i obimom prava, odnosom između autora izvornog dela i dela prerade, pitanjem originalnosti autorskog dela prerade i drugim karakteristikama ovog specifičnog autorskog dela.

“Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sporne odluke apelacionih sudova i stav Ustavnog suda da je sudska taksa zakonska obaveza koja mora da se plati i sud je dužan da do zaključenja glavne rasprave traži uplatu čak i one sudske takse za koju do tog momenta nije ni nastala obaveza plaćanja

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela
i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

II. Zlostavljanje na radu

III. Praksa Ustavnog suda – značajne odluke Ustavnog suda iz 2015. godine

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari