Search

Advokatska Kancelarija: broj 15, novembar 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA: “Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Tekst o primeni odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi, nezakonitom postupanju prvostepenih sudova i nepostojanju sankcije za takvo postupanje.
“Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – stavovi Apelacionih i Vrhovnog suda i nova odluka Ustavnog suda, objavljena u “Sl. glasniku RS, br. 82/2015 od 28.09. 2015. godine, i njen uticaj na ujednačavanje sudske prakseredovnih sudova u postupcima u kojima po predlozima za ponavljanje nije rešeno ili su predmeti u fazi žalbenog postupka pred Apelacionim sudovima.

REČ KOLEGE: Maja Laušević, advokat iz Novog Sada, Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima i presuda Apelacionog suda u vezi sa promenom fiksnog dela kamate, odnosno marže banke iz ugovora o kreditu i ništavošću odredaba ugovora koji uređuju ovakvu mogućnost.
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – “Krivično delo učestvovanje u tuči iz čl. 123 KZ u sudskoj praksi” sa hronološkim prikazom stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa ovim krivičnim delom od 1978. do 2014. godine…

ZA RAZMIŠLJANJE: “Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama”– komentar izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, dosadašnji efekti i njegovo mesto u postojećem “sistemu zakona”.

SPECIJALNI DODATAK:
U susret Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – Modeli prigovora radi ubrzavanja postupka

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo učestvovanje u tuči
II. Eksproprijacija
III. Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača
IV. Zaključci Vrhovnog kasacionog suda iz oktobra 2015. godine
V. Praksa Ustavnog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari