Search

Advokatska Kancelarija: broj 118, jun 2024.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Poslovna tajna kroz prizmu pozitivnopravnih propisa Republike Srbije“, Ivana Petrović, advokat iz Beograda – tema junskog broja detaljno se bavi poslovnom tajnom kroz pribavljanje, korišćenje i otkrivanje, povredu, zaštitu, (o)čuvanje tajnosti sudskog postupka, naknadu štete i dr. Što se tiče sudske prakse u vezi sa poslovnom tajnom, kod nas je retka, ali smo ipak uspeli da pronađemo određene primere kao prilog redakcije uz temu broja.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li se neko može uvrediti uopštenim komentarom na društvenoj mreži?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje postavljeno je pitanje da li se neko može uvrediti uopštenim komentarom na društvenoj mreži, a radi se konkretnom slučaju gde je tužilac tužio tuženu za nešto što je „izrekla“ u privatnoj komunikaciji nekome drugom a ne njemu lično.

PRIKAZI:
„Ponavljanje upravnog postupka“ – dipl. prav. Saša Kulić, Viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

KOMENTARI:
„Da li je povreda za vreme pauze van prostorija poslodavca povreda na radu?“, dipl. prav. Nikola Aleksić

„Pravo na pravično suđenje“, Dr Đorđe Sarapa – naš dugogodišnji saradnik dostavio je redakciji tekst o pravu na pravično suđenje gde su prikazani praktično svi propisi, pojmovi i pravila postupaka u vezi sa ovim pravom.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Upravni postupak – ponavljanje postupka
II. Radno pravo – povreda na radu
III. Poslovna tajna
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Osuđivanje advokata zbog kritikovanja sudije

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Poslovna tajna i informacije od javnog značaja

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari