Search

Advokatska Kancelarija: broj 116, april 2024.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Zloupotreba opojnih droga kao kriminogeni faktor“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao tema aprilskog broja „nametnuo“ se tekst o zloupotrebi opojnih droga, uz koji smo priložili noviju sudsku praksu u vezi sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Razlog što je baš ovo tema broja, jeste naravno što je ovo i dalje jedno od najčešćih krivičnih dela, ali i to da smo shvatili da još od 2016. nismo objavili praktično ništa u vezi sa ovim, jednim od, a možda i nažalost najčešćim delom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto se obavezne radnje moraju izvršiti na licu mesta?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje „govori“ o tome zašto se prekršajni nalog izdaje na licu mesta i zašto je obavezno preduzeti radnju koja potvrđuje postojanje prekršaja.

KOMENTARI:

„Uloga oštećenog pri oceni postojanja krivičnog dela i vrednovanje njegove uloge pri odmeravanju kazne učiniocu krivičnog dela, Vojkan Ilić, Javni tužilac u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

„Konzumiranje elektronskih cigareta od strane učenika“, dipl. prav. Jelena Krstić

„Modeli generativne veštačke inteligencije i njihovo mesto u paradigmi autorskog prava“, Ljubomir Kljajić, Patentni zastupnik, Stručnjak za regulativu veštačke inteligencije

„Novine Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa posebnim osvrtom na ovlašćenja inspekcije rada“, Prof. dr Saša Perišić, Redovni profesor Alfa BK Univerziteta

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (novija sudska praksa)
II. Krivično procesno pravo – oštećeni u postupku
III. Autorsko pravo – autorsko pravo na računarskom programu-softveru
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Propust države da ispoštuje pozitivnu obavezu u borbi protiv klimatskih promena

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari