Search

Advokatska Kancelarija: broj 115, mart 2024.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Da li profesor u školi ima svojstvo službenog lica?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca– tema broja bavi se time da li profesori, odnosno nastavnici u školama imaju svojstvo službenog lica, a pre svega u vezi sa krivičnim delom zloupotreba službenog položaja.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje postavlja pitanje da li punomoćnici u parničnom postupku mogu biti samo stručna lica, ili i nestručna, te koji je kriterijum za izbor kruga tih lica, a s obzirom kako su napisane odredbe ZPP.

KOMENTARI:
„Razuman rok i neke dileme“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu)

„Uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE:
„Kauzalni i apstraktni ugovori u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA: I. Krivično materijalno pravo – svojstvo službenog lica II. Parnični postupak – punomoćnici III. Radni odnosi – uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad (specifična sudska praksa) IV. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda V. Praksa Ustavnog suda VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari