Search

Advokatska Kancelarija: broj 114, februar 2024.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„Izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji, Marko M. Milutinović, advokat iz Beograda – Tema februarskog broja je izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji, možemo reći, kao nastavak prethodnog teksta objavljenom u broju 109. u kojem je obrađena definicija digitalne imovine u našem zakonodavstvu.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta će se desiti ako trgovci zovu potrošače koji to ne žele?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pre svega pitanjem kakve konsekvence će snositi trgovac koji poziva telefonom potrošača koji je upisan u Registar „NE ZOVI“.

KOMENTARI:
„Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora, a posebno javnobeležničkog zapisa
i solemnizovane privatne isprave sa osvrtom na izmene ZOO“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

„Prinudna licenca u patentnom pravu“, Ljubomir Kljajić, Patentni zastupnik i zastupnik za znake razlikovanja

„Raspoređivanje na konkretno radno mesto od strane suda“, Dipl. prav. Jelena Krstić

„Vraćanje u pređašnje stanje“ (u upravnom postupku), Saša Kulić, dipl. prav, Viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Javno beležništvo
II. Radno pravo – vraćanje na rad zbog nezakonitog otkaza
III. Praksa Ustavnog suda
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Neutvrđivanje stanja okrivljenog koji je zavisnik od droge prilikom odricanja od pravne pomoći

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari