Search

Advokatska Kancelarija: broj 113, januar 2024.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog/Vrhovnog kasacionog suda u 2023. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, odnosno sada Vrhovnog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog, odnosno od 10. maja Vrhovnog suda, za 2023. godinu, je kao i u prethodnih 9 godina rezultat svakodnevnog praćenja nove prakse najviše sudske instance. Sve to u cilju kako bismo vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao.

I u novoj Zbirci redakcija je nastavila da u saradnji sa našim stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, pažljivo vrši izbor najznačajnih odluka Vrhovnog kasacionog/Vrhovnog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava.

Obuhvaćeno je 17 različitih oblasti prava, procesnih, kaznenih, građanskopravnih, upravnih, a brojni zakoni su „pokriveni“ najnovijom sudskom praksom. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz posebno izdvojenih, najznačajnijih odluka Vrhovnog, odnosno Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2023. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I Krivično procesno pravo
II Krivično materijalno pravo
III Prekršaji
IV Parnični postupak
V Izvršni postupak
VI Upravni spor
VII Suđenje u razumnom roku
VIII Uređenje sudova
IX Radno pravo
X Obligacioni odnosi
XI Svojinskopravni odnosi
XII Porodično pravo
XIII Nasledno pravo
XIV Privredno (stečajno) pravo
XV Medijsko pravo
XVI Zaštita uzbunjivača
XVII Eksproprijacija

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2023.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

3.300

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari