Search

Advokatska Kancelarija: broj 11/12, jul/avgust 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u junu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – rešenje višegodišnje neujednačenosti sudske prakse i komentar novog stava VKS-a o postojanju prava na ovu kamatu“. Autor dipl. prav. Nikola Aleksić.

“Zakasnela naplata „solidarnog poreza“” kao tema za razmišljanje – kontroverzni zakon koji je prestao da važi, ali i dalje izaziva nedoumice. – dipl. prav. Nenad Jevtić

U oblasti krivičnog materijalnog prava Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, Dragan U. Kalaba, piše o “Krivičnom delu falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi”.

“Plan reorganizacije kao izvršna isprava”, tekst sudije Privrednog apelacionog suda, Mladena Nikolića, o specifičnostima ove izvršne isprave.

“Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu”, prikazana iz ugla sudije Upravnog suda, Ruže Urošević.

Posebnost ovom dvobroju daje i “Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji”, Predsednika Višeg suda u Šapcu, Gojka Lazareva, kao posledica pojave različitih spornih pitanja u primeni ovog zakona.

PROČITAJTE JOŠ:

“Uticaj subote na završetak roka”, o problemima računanja rokova u različitim postupcima – autor dipl. prav. Irena Drča

“Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji” – utvrđivanje, osporavanje, poništaj priznanja… kroz zakone i odluke sudova, dipl. prav. Jelena Petrović.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Upravni spor – Inspekcijski nadzor i ovlašćenja inspektora rada

II. Računanje rokova u različitim postupcima

III. Porodično pravo – Utvrđivanje očinstva

IV. Krivično procesno pravo – Oslobođenje od dužnosti svedočenja

SPECIJALNI DODATAK:
Model Pravilnika o unutrašnjem uzbunjivanju

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari