Search

Advokatska Kancelarija: broj 109, septembar 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Tema septembarskog broja „Aktivna i pasivna legitimacija – materijalnopravno ili procesno pitanje?, Miloš Keljanović, sudijski saradnik – tema broja odnosi se na aktivnu i pasivnu legitimaciju, a razlog što je to baš tema broja, jeste što u praksi i dalje ne postoji adekvatno razumevanje ovih instituta što proizvodi i praktične implikacije. Kao prilog data je brojna praksa iz različitih oblasti prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta je to tuča? Zašto je važno jasno definisati osnovne pojmove?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kako autor navodi za način razmišljanja suda, odnosno sudija ne može se naći opravdanje u tekstu propisa.

KOMENTARI:
„Pojam digitalne imovine i njena definicija u zakonodavstvu Republike Srbije“, Marko M. Milutinović, advokat iz Beograda

„Rokovi u upravnom postupku“, Dipl. prav. Saša Kulić, viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

REČ KOLEGE:
„Pravna zaštita kupaca turističkih aranžmana“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – učestvovanje u tuči
II. Aktivna i pasivna legitimacija – različite oblasti prava
III. Obligaciono pravo – organizovanje putovanja
IV. Novi zaključci i pravni stav Vrhovnog suda
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije: Nepreduzimanje mera kod nedostatka saradnje između razvedenih roditelja

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Organizovanje putovanja – mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija…

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari