Search

Advokatska Kancelarija: broj 107/108, jul/avgust 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Tema dvobroja jul-avgust je „Veštačka inteligencija i šteta“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) – tema broja bavi se veštačkom inteligencijom, jer postoje brojne dileme koje se odnose na pojmovno određenje iste, njenu pravnu prirodu i značaj za sticanje i ostvarenje prava i obaveza, posebno patentnih prava, autorskih prava, prava intelektualne svojine u najširem smislu, kao i naknade štete zbog povećane opasnosti koja može nastati njenim korišćenjem.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li su alkoholičari „beli medvedi“ po pitanju otkaza?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje prikazuje nekoliko spornih odluka, a pre svega Vrhovnog kasacionog suda, gde je, između ostalog, zauzet stav da poslodavac ne može otkazati ugovor o radu ako je nešto učinjeno u stanju neuračunljivosti izazvane hroničnim alkoholizmom…

PRIKAZI:
„Jedinstveno upravno mesto“, dipl. prav. Saša Kulić, viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

KOMENTARI:
„Praksa Evropskog suda u vezi sa zakonitošću dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Dokaz o uplati takse kao obavezan prilog uz zahtev za zaštitu prava“, dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE:
„Advokatsko NE predloženim izmenama zakona“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – posebne dokazne radnje
II. Radno pravo – otkaz zbog zloupotrebe alkohola
III. Nova sentenca Upravnog suda
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
I. Informacije od javnog značaja i posebne dokazne radnje u krivičnom postupku
II. Zdravstveni pregledi zaposlenih (zloupotreba alkohola…)

POKLON DODATAK:
Tabela nove advokatske tarife

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari