Search

Advokatska Kancelarija: broj 106, jun 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Prikaz najznačajnijih novina“ je tema junskog broja. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je stupio je na snagu 7. maja 2023. godine je donesen zbog usklađivanja sa pravom Evropske unije i problema koji su se javili u primeni starog zakona u praksi, a u tekstu su prikazane neke od najznačajnijih novina. Autor dipl. prav. Nikola Aleksić.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li zaposlenog treba kazniti ako odbije radni zadatak iz zdravstvenih razloga?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod teme za razmišljanje je presuda koja je ispravna u pogledu konačnog zaključka, dakle u pogledu samog ishoda spora, ali su u obrazloženju izneta neka razmišljanja koja mogu napraviti problem u budućnosti.

PRIKAZI:
„Reeksport i dropšiping iz ugla srpskih propisa“, Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Pokušaj krivičnog dela“, Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Osvrt na razumni rok i dužinu trajanja parničnog postupka“, Maja Glušćević, advokat iz Niša

REČ KOLEGE:
„Osnov ugovora“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – pokušaj krivičnog dela (novija sudska praksa)
II. Suđenje u razumnom roku – rok za odlučivanje po žalbi
III. Radno pravo – odbijanje posla od strane zaposlenog
IV. Bezbednost i zdravlje na radu
V. Uputstvo Republičkog javnog tužioca
VI. Novi Zaključak Vrhovnog kasacionog suda
VII. Praksa Ustavnog suda
VIII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
IX. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari