Search

Advokatska Kancelarija: broj 105, maj 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

U temi broja pod nazivom „Javni beležnici i izvršni postupak“ detaljno je objašnjen „odnos“ javnih beležnika i izvršnog postupka, odnosno šta mora biti utvrđeno u javnobeležničkom aktu da bi bio izvršna isprava i dr. – autor Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko sme da izriče novčane kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se spornim ovlašćenjem Komisije za hartije od vrednosti o izricanju kazni pravnom ili fizičkom licu.

KOMENTARI:
„Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku, u penziji

„Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme“, Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu

„Povreda zabrane pušenja“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE:
„Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima“, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom
II. Prekršaji – davanje podataka o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom
III. Radno pravo – kršenje zabrane pušenja
IV. Autorsko pravo – zaštita autorskog i srodnih prava
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Razumno prilagođavanje škole učeniku sa invaliditetom

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari