Search

Advokatska Kancelarija: broj 104, april 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu – tema broja ovoga puta bavi se, a što možemo videti iz novinskih naslova, jednom nažalost sve češćom pojavom. Odnosno ovaj tekst bavi se važnošću zaštite dece u oblasti seksualnih odnosa iz ugla krivičnog prava. Kao prilog data je i brojna, opet moram reći nažalost, sudska praksa u vezi sa različitim krivičnom delima.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta je potrebno dokazati kod prekršaja?”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje daje odgovor na pitanje šta je potrebno dokazati kod prekršaja, „kao najbrojnijoj vrsti kaznenih dela, koja, iako najlakša u svojoj biti, zbog broja izvršenja istih predstavljaju društvenu opasnost s kojom se mora računati“.

PRIKAZI:
„Korišćenje i zakup stanova i nepokretnosti u javnoj svojini“, Dipl. prav. Marko Marjanović

KOMENTARI:
„Izuzeće službenog lica u upravnom postupku“, Dipl. prav. Saša Kulić, Viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

„Pravna priroda ugovora o radu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:
„Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnicima-deci
II. Prekršajni postupak – dokazivanje
III. Radno pravo – priroda ugovora o radu i kolektivnog ugovora
IV. Svojinskopravni odnosi – zakup nepokretnosti u javnoj svojini
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Zakup nepokretnosti u javnoj svojini

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari