Search

Advokatska Kancelarija: broj 103, mart 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu“, Miloš Keljanović, sudijski saradnik – tema broja bavi se jednim, već duže vreme, spornim pitanjem u sudskoj praksi – naknadom troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu, te smo uz autorski tekst priložili i najinteresantnije odluke sudova u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje postavlja pitanje da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati kod nepropisnog parkiranja.

PRIKAZI:
„Posebna prava u vezi krivičnopravnog statusa maloletnika“, Dr Đorđe Sarapa

KOMENTARI:
„Pitanje vinosti kod krivičnog dela uvrede iz čl. 170 KZ“, Dušan Radošević, advokat, bivši sudija Okružnog suda u Beogradu

REČ KOLEGE:
„Sporazumni otkaz i neke dileme“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – namera kod krivičnog dela uvreda
II. Prekršaji – nepropisno parkiranje
III. Posebna prava maloletnika
IV. Parnični postupak – naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu
V. Radno pravo – sporazumni prestanak radnog odnosa
V. Praksa Ustavnog suda
IV.1. Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata
IV.2. Postupak po ustavnoj žalbi
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Opšti principi za utvrđivanje statusa uzbunjivača

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari