Search

Advokatska Kancelarija: broj 102, februar 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa“, Ivana Petrović, advokat iz Beograda – tema broja bavi se medijskim pravom kroz slobodu medija, zakonski okvir, prava i obaveze u javnom informisanju, vansudsku i sudsku zaštitu prava, a naravno kao prilog objavljujemo i noviju sudsku praksu iz ove oblasti. Osim u temi broja, medijskim pravom bavimo se i kroz tekst o validnost informacije u masmedijima.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda po kojem vožnja noću po gradu bez upaljenih svetala nije veliki problem.

PRIKAZI:
„Klauzula zabrane konkurencije“, Dipl. prav. Jelena Krstić

KOMENTARI:
„Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 KZ u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji

„Suđenje na daljinu“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Validnost informacije u masmedijima“, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava
II. Medijsko pravo – novija sudska praksa
III. Radno pravo – zabrana konkurencije
IV. Praksa Ustavnog suda
IV.1. Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata
IV.2. Postupak po ustavnoj žalbi
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Obavezno vakcinisanje dece prema domaćim propisima

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
I. Javno informisanje i mediji iz ugla poreskog prava, informacija od javnog značaja i autentičnog tumačenja odredbi važećeg zakona
II. Zabrana konkurencije

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari