Search

Advokatska Kancelarija: broj 101, januar 2023.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2022. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Nova Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse za 2022. godinu je pred vama, a kao i u prethodnih 8 godina rezultat je našeg konstantnog, praktično svakodnevnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao.

Kao i prethodnih 8 godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2022. godini, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnijih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Zbirkom za 2022. je obuhvaćeno čak 17 oblasti prava. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose. Praksa u svakoj oblasti poređana je hronološki, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz posebno izdvojenih, najznačajnijih odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2022. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I Krivično procesno pravo

II Krivično materijalno pravo

III Prekršaji

IV Parnični postupak

V Vanparnični postupak

VI Izvršenje i obezbeđenje

VII Suđenje u razumnom roku

VIII Upravni spor

IX Radno pravo

X Obligacioni odnosi

XI Svojinskopravni odnosi

XII Porodično pravo

XIII Nasledno pravo

XIV Rehabilitacija

XV Uzbunjivanje

XVI Diskriminacija

XVII Javni dug-devizna štednja

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

2.860

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari