Search

Advokatska Kancelarija: broj 100, decembar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta“- Maja Gluščević, advokat iz Niša– konkretan povod za temu broja je postupanje pripadnika PU Niš i to posebnog odeljenja za narkomaniju, koje je prilikom hapšenja od osumnjičenog koji se kretao biciklom, istu oduzelo, a da pritom za navedenu pokretnu stvar čiji je vlasnik osumnjičeni, postupajuća službena lica nisu izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, iako je osumnjičenom određeno zadržavanje od strane nadležnog javnog tužioca do 48 časova.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pravnim shvatanjem zauzetim većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u vezi prestanka važenja potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom.

PRIKAZ:
„Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji“, Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Poreska utaja“, Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
„Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu“, Dipl. prav. Jelena Krstić
„Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke?“, Dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE:
„Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti“, Dr Minja Đokić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – poreska utaja
II. Krivično procesno pravo – privremeno oduzimanje predmeta
III. Novi zaključak Upravnog suda
IV. Praksa Ustavnog suda
IV.1. Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata
IV.2. Postupak po ustavnoj žalbi
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Ministarstvo finansija – paušalno oporezivanje

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari