Search

Advokatska Kancelarija: broj 10, jun 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u maju 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona“, kao prikaz najvažnijih odredaba posebnog zakona o zaštiti ovog, kod nas naročito, ugroženog prava. Autor dipl. prav. Jelena Petrović.

“Sporazum o priznanju krivičnog dela”, komentar Dr Milana Škulića o specifičnom krivično-procesnom institutu koji u praksi sve više uzima maha.

“Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj” – tema za razmišljanje koja govori o nepoznavanju propisa od strane onih koji vrše kontrolu i kažnjavaju za kršenje propisa. Dipl. prav. Nenad Jevtić

“Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti” – pročitajte o pravnoj praznini, odnosno nepostojanju odredbe o stopi zatezne kamate na dugovanja u stranoj valuti i opštem stavu sudova zauzetom o ovoj stopi, a primenom kog stava u praksi ne dolazi do potpunog obeštećenja poverioca. Dipl. prav. Nikola Aleksić

U rubrici REČ KOLEGE – “De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda piše o nepotrebnom zakonskom ograničenju ovog ugovora.

PROČITAJTE JOŠ:

“Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda”, autora dipl. prav. Jovanke Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije o problemima i zaštiti potrošača.

“Lizing kuća kao korisnik parkirališta” – tekst o pasivnoj legitimaciji lizing kuća u postupcima radi naplate dnevne karte kao sve češćem pitanju u praksi privrednog suda. Svetlana Grujić Marković, savetnik u Privrednom sudu u Beogradu.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Sporazum o priznanju krivičnog dela

II. Saobraćajni prekršaji

III. Nasledno pravo – Novija sudska praksa

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari