Search

Zaposlenje

Mogućnost zaposlenja u Profi Sistemu

Rad u Profi Sistemu

Rad u Profi Sistemu pruža mogućnost da svoje sposobnosti iskažete u najboljem svetlu i da se te sposobnosti vrednuju na pravi način. Dinamično okruženje, u potpunosti posvećeno korisnicima predstavlja priliku da iskusite duh poslovanja jednog modernog preduzeća.

Izuzetno brza komunikacija omogućava da se Vaše ideje razmotre u najkraćem roku i da budu adekvatno nagrađene.

Mogu li steći nova iskustva radeći za Vas?

Svakodnevni kontakti sa našim korisnicima, praćenje svetskih poslovnih trendova i iznalaženje rešenja na novonastale tržišne situacije, pružaju Vam mogućnost da za kratak period steknete ogromno iskustvo, kako iz oblasti poslovne komunikacije, tržišnog ponašanja, profesionalnog obavljanja poslova, tako i iz oblasti organizacije posla.

Mogu li računati na treninge i obuke?

Redovno sprovodimo programe edukacije i usavršavanja naših zaposlenih, kako u okviru same firme od strane stručnjaka angažovanih za tu svrhu, tako i slanjem zaposlenih na seminare i na druge oblike stručnog usavršavanja.

Koje su mogućnosti napredovanja u firmi?

Jasno definisana hijerarhija u firmi, kao i precizno definisan sistem vrednovanja i nagrađivanja Vašeg rada, garantuje Vam mogućnost napredovanja tempom koji sami određujete svojim zalaganjem, angažovanjem i odnosom prema poslu.

Gde da pošaljem svoje podatke?

Ukoliko smatrate da imate potrebne kvalitete i obrazovanje za rad u našem timu, svoje podatke može poslati na e-mail: zaposlenje@profisistem.rs

Šta prijava treba da sadrži?

Prijava treba da sadrži Vaše lične i profesionalne podatke (CV), kao i propratno pismo kojim želite da nam predočite zašto ste Vi prava osoba za Profi Sistem Com.

Kako funkcioniše selekcija kandidata?

Nakon slanja Vaše prijave, ona postaje sastavni deo naše baze podataka, a mi ćemo biti slobodni da kontaktiramo i pozovemo na razgovor kandidate za koje utvrdimo da ispunjavaju uslove aktuelnog konkursa.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari