Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 8/2014 objavljeni su:
 

-Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje sektoru  („Sl. glasnik RS“, br. 8/2014), koji se primenjuje od 1. februara 2014. god;
 

- Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu;

- Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;

- Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu;

- Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2014. godinu.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam