Dodatno za – Zakon o opštem upravnom postupku

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 44 sudske prakse i službena mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta
suda/organa
PRIGOVOR PROTIV RADNJE CARINSKOG SLUŽBENIKA (ČL. 27., 28., 147., 148., 149. I 150. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 6. ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI) 08.07.2019. Uprava carina
NAČIN DOSTAVLJANJA POZIVA VLASNIKU VOZILA ZA DAVANJE PODATAKA O IDENTITETU VOZAČA OD 30.3.2019. GOD. (ČL. 247. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 75. I 79. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 01.07.2019 Prekršajni apelacioni sud
NAČIN DOSTAVLJANJA POZIVA VLASNIKU VOZILA ZA DAVANJE PODATAKA O IDENTITETU VOZAČA DO 30.3.2019. GOD. (ČL. 247. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 66. I 79. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 01.07.2019. Prekršajni apelacioni sud
ZAŠTITA INTERESA NEUKE STRANKE PRED UPRAVNIM ORGANIMA (ČL. 58. I 59. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 14.06.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE ŽALBE UMESTO PONIŠTAJA PRVOSTEPENOG REŠENJA (ČL. 170. I 171. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 30.04.2018. Upravni sud
PRIGOVOR KAO IZJAŠNJENJE DEKLARANTA NA ZAPISNIK O PRIHVATANJU DEKLARACIJE (ČL. 63. I 147. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 96. CARINSKOG ZAKONA) 15.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEDOSTACI UVODA REŠENJA I NAVOĐENJE RAZLOGA ZA DONOŠENJE U ODGOVORU NA ŽALBU (ČL. 141. I 158. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 26.12.2017. Upravni sud
ZASTUPANJE U CARINSKOM POSTUPKU (ČL. 6. I 89. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 49. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 5. I 29. ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA) 07.12.2017. Uprava carina
PROPUST UTVRĐIVANJA ODLUČNIH ČINJENICA ZA PRESTANAK PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE (ČL. 110. ZAKONA O VOJSCI  SRBIJE I ČL. 199. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 12.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
UPUTSTVO O PRIMENI UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (ČL. 103. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 28.09.2017. Ministarstvo – pravda i državna uprava
PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANJA (ČL. 214. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 05.06.2017. Ministarstvo – pravda i državna uprava
OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O RAZMENI PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (ČL. 9. I 103. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 01.06.2017. Poreska uprava

U vezi sa ovim zakonom imamo 45 modela:

Zapisnik o važnijim radnjama u upravnom postupku
Žalba zbog neizdavanja uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
Zaključak o spajanju upravnih stvari u jedan postupak
Zahtev za poništavanje konačnog rešenja u upravnom postupku
Zahtev za ukidanje rešenja u upravnom postupku
Zahtev za ponavljanje upravnog postupka
Zahtev za izuzeće ovlašćenog službenog lica u upravnom postupku
Zahtev za pokretanje upravnog postupka (opšti model)
Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
Zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova upravnog postupka
Obrazac ZPSE – Zahtev za pristupanje službenoj evidenciji
Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
Rešenje o odbacivanju prigovora u upravnom postupku
Rešenje o ispravci grešaka u rešenju u upravnom postupku
Delimično rešenje u upravnom postupku
Rešenje o obezbeđenju dokaza u upravnom postupku
Privremeno rešenje u upravnom postupku
Dopunsko rešenje u upravnom postupku
Rešenje o usvajanju prigovora u upravnom postupku
Rešenje o ponavljanju upravnog postupka
Rešenje o obustavljanju upravnog izvršenja
Rešenje o imenovanju službenih lica za pristup informacionom sistemu eZUP
Rešenje drugostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja u upravnom postupku
Rešenje prvostepenog organa o odbacivanju žalbe u upravnom postupku
Rešenje prvostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja u upravnom postupku
Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe u upravnom postupku
Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu uverenja u upravnom postupku
Rešenje o odbacivanju neurednog podneska u upravnom postupku
Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja u upravnom postupku
Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti
Rešenje o raskidu upravnog ugovora
Rešenje o odbacivanju podneska u upravnom postupku zbog nenadležnosti
Rešenje o odbacivanju zahteva kojim je pokrenut upravni postupak
Rešenje o novčanom kažnjavanju u upravnom postupku
Rešenje o obustavljanju upravnog postupka
Rešenje o prekidu upravnog postupka
Rešenje o imenovanju administratora
Prigovor zbog neispunjenja obaveza iz upravnog ugovora
Predlog za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za preduzimanje radnje u upravnom postupku
Poziv za uređenje podneska u upravnom postupku
Potvrda o prijemu podneska u upravnom postupku
Odgovor na žalbu prvostepenog organa kada ne odbaci žalbu, ne poništi pobijano rešenje, niti udovolji žalbenom zahtevu
Izjava o saglasnosti stranke da organ može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 13 komentara:

NAČELO PREDVIDIVOSTI U ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
STRUKTURA I NOVA NAČELA
NEKE NEDOUMICE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I UTICAJ NA JAVNE NABAVKE
PRAVNOSNAŽNOST REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU
POLOŽAJ STRANKE I DRUGIH UČESNIKA U POSTUPKU PREMA NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
POJAM UPRAVNE STVARI PO NOVOM ZUP
ODRŽAVANJE REDA NA USMENOJ RASPRAVI U UPRAVNOM POSTUPKU
UPRAVNI UGOVOR KAO NOVI INSTITUT U UPRAVNOM PRAVU
PRIGOVOR KAO PRAVNI LEK PO NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (ČL. 25, 28, 32, 147. DO 150. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU)
PRIMENA POJEDINIH ODREDABA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (ČL. 9, 103. I 207. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU)
RAZMENA PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (ČL. 9. I 103. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: