Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zakon o radu

sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Broj strana: 338

Format: 14,5 x 20,5

Pismo: ćirilica

Povez: Plastificirane korice,
mek povez sa prošivanjem


Autori: dipl. pravnik Nenad Jevtić
             dipl. pravnik Nikola Aleksić

 

 

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu donosi velike novine u svakodnevnom
poslovanju, odnosno nove obaveze u praktičnoj primeni zakona, među kojima su
najvažnije one koje se odnose na:

- Zasnivanje radnog odnosa, odnosno ugovor o radu;
- Rad na određeno vreme;
- Izmene odredaba u vezi sa Pravilnikom o radu;
- Odmore i odsustva;
- Zarade, naknade i minuli rad;
- Prestanak radnog odnosa;
- Zaštita prava zaposlenih, ali i
- Visoke kazne za nepoštovanje novih odredaba zakona...
 

Uskladite Vaše poslovanje sa najnovijim izmenama radnog zakonodavstva uz praktično izdanje za svakodnevnu primenu

Praktičnost i upotrebljivost ovog svojevrsnog priručnika ogleda se u njegovom sadržaju koji
čine:


- Prečišćeni tekst Zakona o radu zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u
“Sl. glasniku RS”, br. 75/2014, koje se primenjuje od 29. jula 2014. god.
- Uz članove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i
primenu odredbi.

- Izbor iz sudske prakse i mišljenja nadležnih organa donetih pre stupanja na snagu
izmena zakona, kod kojih su zauzeti stavovi primenjivi i dalje, a koji daju odgovor na
mnoga sporna pitanja u primeni zakona.

+


- Izbor modela akata usklađenih sa izmenama zakona, spremnih za praktičnu primenu - izrađeni od strane autora sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa:*


- Ugovor o radu
- Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu
- Aneks ugovora o radu
- Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
- Predlog poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa
- Predlog zaposlenog za sporazumni prestanak radnog odnosa
- Sporazum o prestanku radnog odnosa
- Obaveštenje o posledicama u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti uz sporazum o prestanku radnog odnosa
- Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
- Upozorenje zaposlenom na nepoštovanje radne discipline
- Upozorenje zaposlenom na povredu radne obaveze
- Upozorenje zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon mirovanja radnog odnosa
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon neplaćenog odsustva do navršene tri godine života deteta
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog
- Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
- Rešenje o izricanju mere udaljenja sa rada umesto otkaza ugovora o radu
- Rešenje o izricanju novčane kazne umesto otkaza ugovora o radu
- Rešenje o izricanju opomene umesto otkaza ugovora o radu
 

 

Napomena: *Modele akata koji zbog svoje obimnosti nisu ušli u ovo izdanje (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, razna rešenja itd.) možete pogledati i preuzeti iz baze „Propis Soft“.

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam