Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2015. godini

Nakon velikog interesovanja povodom izdavanja “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini”, kojom smo započeli jednu svojevrsnu tradiciju, predstavljamo Vam novo i sveobuhvatno izdanje zbirke svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2015. godine.

Ovo specijalno izdanje časopisa, na znatno većem broju stranica, čitaocima donosi jedinstvenu i sveobuhvatnu “Zbirku sudske prakse, stavova i zaključaka Vrhovnog kasacionog suda iz 2015. godine.”


Sadržaj zbirke:


I. Krivično procesno pravo
: ne bis in idem, razlozi za izuzeće, obavezna odbrana, nezakoniti dokazi, pritvor, troškovi postupka, odnos presude i optužbe, žalbeni osnovi, zahtev za zaštitu zakonitosti…

II. Krivično materijalno pravo:
vremensko važenje krivičnog zakonodavstva, ublažavanje kazne, sticaj, zastarelost krivičnog gonjenja i različita krivična dela.

III. Prekršaji:
vremensko važenje propisa, pokušaj, zastarelost, pravo na odbranu, dostavljanje, troškovi postupkа, obustava, bitne povrede odredaba postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti…

IV. Privredni prestupi:
ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup, shodno primeni ZKP-a

V. Parnični postupak:
stranke i zastupnici, troškovi postupka, povlačenje tužbe, žalba, revizija, ponavljanje postupka, postupak u parnicama iz radnih odnosa, postupak u sporovima male vrednosti.

VI. Izvršni postupak: nadležnost suda, izvršna isprava, izvršenje na nepokretnosti.

VII. Suđenje u razumnom roku:
rok za isplatu troškova postupka, podnošenje zahteva do pravnosnažnog okončanja sudskog postupka, karakter naknade za povredu prava…

VIII. Upravni postupak: načela upravnog postupka, rešenje i sastavni delovi rešenja, ponavljanje postupka.

IX. Upravni spor: pojam upravnog akta, prethodni postupak, utvrđivanje činjenica, zahtev za preispitivanje sudske odluke…

X. Nadležnost: nadležnost osnovnog, višeg, apelacionog, privrednog suda.

XI. Radno pravo: zabrana diskriminacije, zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, višak zaposlenih, otkaz, zaštita od otkaza, pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, rad van radnog odnosa…

XII. Obligacioni odnosi: osnovna načela, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti, naknada nematerijalne štete, zastarelost, ugovor o delu, osiguranje.

XIII. Privatizacija: metodologija obračuna otuđenja iznad dozvoljenog procenta, otuđenje osnovnih sredstava subjekta privatizacije pre isplate prodajne cene…

XIV. Restitucija: akt o podržavljenju imovine.

Podela sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda u okviru zbirke izvršena je prema oblastima prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, i sortirana od najnovijih ka starijim odlukama.

 

Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

 

Broj strana 120

Format A4

Cena 1900 din.

 

Preuzmite narudžbenicu

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam