Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Knjiga "Zakon o javnim nabavkama sa komentarima najnovijih izmena i dopuna"

Broj strana: 216

Format: 14,5 x 20,5

Pismo: latinica

Autori: dipl. prav. Marko Marjanović
           dipl. prav. Nikola Aleksić
           dipl. prav. Jelena Petrović

 

 

 

 

 

Praktičnost i upotrebljivost ovog svojevrsnog vodiča za prilagođavanje “novom” postupku javne nabavke ogleda se u njegovom sadržaju koji čine:

- Prečišćeni tekst Zakona o javnim nabavkama zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 68/2015, koji se primenjuje od 12. avgusta 2015. god. Sve izmene i dopune su prikazane već u samom sadržaju izdanja, podebljanim fontom („bold“) u prečišćenom tekstu zakona, kao i navođenjem brisanih reči i izraza kroz komentare.
Uz članove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i primenu odredbi.
 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, donosi velike novine u sprovođenju postupka javne nabavke i zaštite prava, među kojima su najznačajnije:

   - jačanje komunikacije preko Portala javnih nabavki,
   - uvođenje mešovitih nabavki,
   - novi izuzeci od primene ZJN,
   - povećanje raspona procenjene vrednosti kod javnih nabavki male vrednosti,
   - istovrsnost javne nabavke,
   - izmene ugovora tokom njegovog trajanja,
   - mogućnost nastavka postupka i pored podnesenog zahteva za zaštitu prava…

Pored navedenih, zakon donosi i druge brojne izmene kojima je cilj pre svega efikasniji, jednostavniji i transparentniji postupak javnih nabavki.
 
Obzirom da je promenjena gotovo polovina članova zakona, predstavljamo Vam novo izdanje Profi Sistem –a, čiji je cilj upoznavanje svih učesnika u postupku javnih nabavki sa velikim novinama koje su donele navedene izmene i dopune i njihovim posledicama u praksi.

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam