Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Uskladite svoj rad sa odredbama novog PKU!!!

U „Sl. glasniku R. Srbije“ broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: PKU), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. god.

Obzirom da se ovim ugovorom uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, te samim tim regulišu osnovna socijalna i pre svega egzistencijalna prava zaposlenih u svim osnovnim i srednjim školama i domovima učenika kojima se plate obezbeđuju u budžetu R. Srbije, to je jasan povod za ovo izdanje.

Novi PKU se neposredno primenjuje u SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu RS

Novine u novom PKU tiču se pre svega definisanja određenih pojmova i kategorija koja su izazvale neujednačeno postupanje u praksi za vreme trajanja prethodnog ugovora, usklađivanje obračuna minulog rada u skladu sa novim zakonskim rešenjem, preciznije uređivanje postupka bodovanja i proširivanje liste zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, drugačije regulisanje plaćenog odsustva, pitanja naknade troškova u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, prava i obaveza predstavnika sindikata, kao i niza drugih pitanja.

Cilj ovog izdanja je višestruk:

1. Upoznavanje sa novinama koje donosi novi PKU kroz jasan i precizan prikaz svakog člana ponaosob;
2. Ukazivanje na stavove Komisije za tumačenje PKU o najvažnijim spornim pitanjima koja su stvarala praktične probleme prilikom primene PKU;
3. Ukazivanje na mišljenja ministarstava o najznačajnijim i najučestalijim pitanjima i nejasnoćama u praksi;
4. Upoznavanje sa formom i sadržinom ugovora o radu (na određeno i neodređeno vreme) kroz dva modela koji su dati kao primer radi lakšeg upoznavanja sa složenošću regulisanja radnog odnosa u obrazovnim ustanovama;

Sadržaj izdanja:

· Tekst PKU objavljenog u „Sl.glasniku RS“ broj 21/2015 u kome su radi lakšeg upoznavanja sa novinama u odnosu na prethodni PKU boldirani delovi članova koji predstavljaju novine
· Komentari članova u vidu analize izmena u odnosu na rešenja iz prethodnog PKU
· Odluke komisije za tumačenje PKU u okviru svakog člana čija je primena izazivala probleme u praksi koje se odnose na članove prethodnog PKU koji su ostali identični ili koji se, u delovima obuhvaćenim odlukom Komisije, nisu menjali.
· Sprovođenje postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vidu komentara čiji je cilj bolje razumevanje same procedure kroz pojedine faze postupka.
· Mišljenja ministarstva finansija koja se odnose na postavljena pitanja oko primene pojedinih članova i razrešenja praktičnih problema koji su se javljali u praksi.
· Modeli ugovora o radu prilagođeni radnim odnosima u obrazovnim ustanovama u skladu sa novim rešenjima iz PKU.

 

 

Priručnik kao i sva ostala stručna štampana izdanja iz oblasti obrazovanja, dobijaju se potpuno besplatno uz specijalizovano izdanje za obrazovne ustanove "Prosvetni Pravni Savetnik"

Cena 1.400 din.

PDV je uračunat u cenu

Rok isporuke: 2 dana.

 

Preuzmite narudžbenicu

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam