Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Propis Soft "Prosvetni Pravni Savetnik"

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik

 

 Preko 600 vaspitno-obrazovnih ustanova koriste "PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK" u svakodnevnom radu!

Velika pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara!

 

Poštovani,

Predstavljamo Vam prvo, jedinstveno, pravno izdanje namenjeno obrazovnim ustanovama koje za cilj ima da obezbedi blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifičnih situacija koje se javljaju u pomenutim ustanovama.

Sadrži: 

1. PROPIS SOFT V7

 

Kompletno zakonodavstvo razvrstano po pravnim oblastima, sva službena glasila, propisi, podzakonska akta, sud.praksa i služ. mišljenja, modeli i obrasci, kao i komentari stručnih saradnika i napomene redakcije.
Kompletna baza svih propisa koji se odnose na školstvo i obrazovanje. Zakoni koji regulišu rad  obrazovne ustanove, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, uredbe, odluke i pravilnici o normativima, standardima, o uslovima, o planu i programu, o troškovima, o upisu učenika...rešenja i kolektivni ugovori....tumačenja i mišljenja ministarstva.
Sistematizacija propisa po oblastima primene u praksi. Kompletan pregled i praćenje po Prosvetnim i Službenim glasilima.

Sistem za automatsko obaveštavanje. Ovaj paket sadrži i novi sistem koji Vas automatski obaveštava o svim aktuelnostima iz ove oblasti. Sistem funkcioniše tako što program prepoznaje kad god se dešava neka novina vezana za propise koji su bitni za rad ustanove i automatski Vam šalje obaveštenje. Obaveštenja šalje na naslovnu stranu programa i na e-mail.
Pod obaveštenjima se podrazumevaju sve novine, tumačenja, novi modeli i sve što je u nekoj pravnoj vezi sa datim propisima.

 

POSEBNI DODACI ZA OBLAST PROSVETE I OBRAZOVANJA

 

Oblast prosveta  i obrazovanje:
- Kompletna regulativa koja reguliše rad obrazovnih ustanova izdvojena na jednom mestu,
- zakoni, poseban kolektivni ugovor, pravilnici o stručnoj spremi, normativu sredstava, o uslovima za obavljanje delatnosti, o merilima za utvrđivanje cene usluga, pravilnici o planu i programu, nastavnim sredstvima, standardima…
- kompletna arhiva, praćenje i pregled Službenih i Prosvetnih glasnika,
- pravne konsultacije u vezi sa primenom propisa u obrazovnim ustanovama;
- obrasci poreskih prijava, evidencija, izjava…

Radni odnosi u obrazovnim ustanovama + Racionalizacija + Uzbunjivanje:
- Pravna regulativa,
- komentari i tumačenja,
- modeli akata za primenu Zakona o radu i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaštiti uzbunjivača;
- sudska praksa, službena mišljenja, objašnjenja, uputstva nadležnih organa.

Javne nabavke u obrazovnim ustanovama:
- Pravna regulativa,
- modeli: kompletna baza sortirana po vrstama i fazama,
- autorski radovi eminentnih stručnjaka,
- odgovori na najčešće postavljana pitanja,
- stavovi i odluke RK za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


Javna svojina:

- Pravna regulativa u vezi sa raspolaganjem, odnosno pribavljanjem i otuđenjem stvari u javnoj svojini,
- sudska praksa i službena mišljenja u vezi sa javnom svojinom.

Upravni postupak u obrazovnim ustanovama u skladu sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku:
- Pravna regulativa,

- sudska praksa Upravnog suda,
- modeli akata za upravni postupak usklađeni sa specifičnostima postupka koji se sprovodi u obrazovnim ustanovama.

 

2. KONSULTACIJE SA REDAKCIJOM
Odgovori na Vaša pitanja u vezi sa tumačenjem propisa

Dugogodišnje iskustvo u tumačenju primene Zakona, posebnih kolektivnih ugovora i drugih propisa.

3. POKLON - AKTUELNA ŠTAMPANA IZDANJA

 

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  sa komentarom najznačajnijih novina – štampano izdanje. Autor komentara Biljana Antić dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja - (dok traju zalihe)

 

 

 

 

 

- Bilten Javnih nabavki - Autorski radovi eminentnih stručnjaka iz oblasti JN, stavovi i odluke RK u slučaju zaštite prava ponuđača, odgovori na najčešće postavljana pitanja.

 

 

 

 

 

 

Dodatni poklon za osnovne škole, srednje škole i domove učenika: Priručnik za primenu Posebnog kolektivnog ugovora  za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

 

 

 

 

 

Obezbedite sigurnu primenu novih zakonskih rešenja uz Prosvetni Pravni Savetnik!!!

Preuzmite cenovnik/narudžbenicu

 

 


 

Zakon o stečaju
Zatezna kamata u praksi
ZOSOV
Specijalizovano za advokaturu
Propis Soft
profi sistem - designed by scalateam