Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Propis Soft "Prosvetni Pravni Savetnik"

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno-obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampana izdanja redakcije Prosvetni pravni savetnik

 

Velika pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara!

 

Poštovani,

Predstavljamo Vam prvo, jedinstveno, pravno izdanje namenjeno obrazovnim ustanovama koje za cilj ima da obezbedi blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifčnih situacija koje se javljaju u pomenutim ustanovama.

Sadrži:

 

1. PROPIS SOFT V7

 

Registar i baza propisa: Prosvetni glasnik i ostali važeći propisi u Republici Srbiji, prečišćeni tekstovi, hronologija citiranih izmena, prečišćeni tekstovi nevažećih propisa.
Kompletna baza svih propisa koji se odnose na školstvo i obrazovanje. Zakoni koji regulišu rad  obrazovne ustanove, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, uredbe, odluke i pravilnici o normativima, standardima, o uslovima, o planu i programu, o troškovima, o upisu učenika...rešenja i kolektivni ugovori....tumačenja i mišljenja ministarstva.

Sistematizacija propisa po oblastima primene u praksi. Kompletan pregled i praćenje po Prosvetnim i Službenim glasilima.

Sistem za automatsko obaveštavanje. Ovaj paket sadrži i novi sistem koji Vas automatski obaveštava o svim aktuelnostima iz ove oblasti. Sistem funkcioniše tako što program prepoznaje kad god se dešava neka novina vezana za propise koji su bitni za rad ustanove i automatski Vam šalje obaveštenje. Obaveštenja šalje na naslovnu stranu programa i na e-mail.
Pod obaveštenjima se podrazumevaju sve novine, tumačenja, novi modeli i sve što je u nekoj pravnoj vezi sa datim propisima.

Poseban dodatak i fokus na određene oblasti prava:

Oblast prosveta  i obrazovanje:
Kompletna regulativa koja reguliše rad obrazovnih ustanova izdvojena na jednom mestu, zakoni, poseban kolektivni ugovor, pravilnici o stručnoj spremi, normativu sredstava, o uslovima za obavljanje delatnosti, o merilima za utvrđivanje cene usluga, pravilnici o planu i programu, nastavnim sredstvima, standardima… kompletna arhiva, praćenje i pregled Službenih i Prosvetnih glasnika, pravne konsultacije u vezi sa primenom propisa u obrazovnim ustanovama.

Radni odnosi u obrazovnim ustanovama + Racionalizacija + Uzbunjivanje:
•Pravna regulativa,
•komentari i tumačenja,
•modeli akata za primenu Zakona o radu i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaštiti uzbunjivača;
•sudska praksa, službena mišljenja, objašnjenja, uputstva nadležnih organa.

Javne nabavke u obrazovnim ustanovama:
•Pravna regulativa,
•modeli: kompletna baza sortirana po vrstama i fazama,
•autorski radovi eminentnih stručnjaka,
•odgovori na najčešće postavljana pitanja,
•stavovi i odluke RK za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


Javna svojina:

·Pravna regulativa u vezi sa raspolaganjem, odnosno pribavljanjem i otuđenjem stvari u javnoj svojini,
·sudska praksa i službena mišljenja u vezi sa javnom svojinom.

Upravni postupak u obrazovnim ustanovama u skladu sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku:
•Pravna regulativa,

•sudska praksa Upravnog suda,
•modeli akata za upravni postupak usklađeni sa specifičnostima postupka koji se sprovodi u obrazovnim ustanovama.

 

2. Pravne konsultacije – paket pravnih konsultacija u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama oko primene zakona i drugih propisa

 Dugogodišnje iskustvo u tumačenju primene Zakona, posebnih kolektivnih ugovora i drugih propisa.

3. Poklon - aktuelna štampana izdanja:

 

 

 

- Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima
 Autor komentara Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

 

 

 

 

 

- Bilten Javnih nabavki - Autorski radovi eminentnih stručnjaka iz oblasti JN, stavovi i odluke RK u slučaju zaštite prava ponuđača, odgovori na najčešće postavljana pitanja.

 

 

 

 

 

 

Dodatni poklon za osnovne škole, srednje škole i domove učenika: Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora  za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

 

 

 

 

Preuzmite cenovnik/narudžbenicu

 

 


 

Krivični zakonik
ZOUP
Za advokaturu
Propis Soft
Advokatski Rokovnik
profi sistem - designed by scalateam