Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Prečišćeni tekst Zakona zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014, komentarima izmena i dopuna i aktuelnom sudskom praksom. Autori: Nikola Aleksić, Nenad Jevtić

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Autori: dipl. pravnik Nikola Aleksić, dipl. pravnik Nenad Jevtić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 240
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 55/2014 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine. Obzirom da se radi o najvećim, a ujedno i prvim izmenama i dopunama Zakona izvršenim „redovnim” putem kroz skupštinsku proceduru, to je jasan povod za ovo izdanje.

Novine koje donosi ovaj Zakon su značajne – počev od preciziranja i razrade načela vezanosti parničnog za presudu krivičnog suda, usklađivanja odredaba Zakona sa Ustavom u pogledu pravila da sud sudi u veću, preciziranja  odredaba o punomoćnicima, preko obaveze održavanja ročišta nakon odbacivanja tužbe i izmene odredaba o vanrednim pravnim lekovima, sve do prelaznih i završnih odredaba koje uređuju postupanje u započetim postupcima.

Cilj ovog izdanja je:

  1. upoznavanje sa novinama koje su donele navedene izmene i dopune, kroz komentare onih članova Zakona koji su pretpeli ove izmene i dopune i praktično rešenje njihovog prikaza u prečišćenom tekstu Zakona,  i
  2. ukazivanje na stavove sudova zauzetih u dosadašnjoj praksi, kroz sentence iz odluka, shvatanja i zaključke Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog i drugih sudova.

Sadržaj izdanja:

  • Važeći (prečišćeni) tekst Zakona zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014. Radi lakšeg upoznavanja i prilagođavanja novinama u Zakonu, jasno su naznačene izmenjene odredbe kako u sadržaju ovog izdanja, tako i u prečišćenom tekstu Zakona.
  • Komentari najnovijih izmena i dopuna. Cilj ovih komentara je ukazivanje na razlike u Zakonu pre i posle početka primene najnovijih izmena i dopuna zakona i njihove efekte, odnosno praktične posledice. Upravo iz razloga praktičnosti komentari se nalaze kod članova čije su odredbe menjane.
  • Sudska praksa. Aktuelna sudska praksa koja obuhvata sentence iz odluka sudova, stavove i shvatanja Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, kao i Viših sudova.

Budite u toku sa aktuelnim promenama parnične procedure

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

  • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.