Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Autor komentara:
Aleksandar Milošević. Autor modela: Nikola Aleksić

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Autor komentara: Aleksandar Milošević
Autor modela: Nikola Aleksić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.
              +
Aneks – izmene i dopune iz „Sl. glasnika RS“, br. 55/2014

Sadržaj specijalnog izdanja:

U prvom izdanju novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 72/2011, a zatim više puta izmenjen i dopunjen „Sl. glasniku RS“, broj 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013, najveća pažnja posvećena je konceptu stranačke-tužilačke istrage. Ovaj zakonik predstavlja najveću izmenu osnovnog izvora našeg krivičnog procesnog prava. Postoji drugačija konstrukcija postupka, novi krivičnoprocesni instituti kao i procesni mehanizmi neredovni u našem dosadašnjem krivičnom postupku.

+
Aneks – izmene i dopune iz „Sl. glasnika RS“, br. 55/2014

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

  • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.