Profi Sistem štampana izdanja

Profi Sistem Com se punih 20 godina bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava, za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška pri radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnih organa i institucija, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

ŠTAMPANA IZDANJA

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Stručni časopis za advokate i pravnike koji prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove eminentnih stručnjaka iz različlitih oblasti prava.

Izlazi jednom mesečno.

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2022. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2021. GODINI

3Zbirke

KOMPLET OD 3 ZBIRKE ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

KOMPLET BILTENA JAVNIH NABAVKI

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

BILTEN JAVNIH NABAVKI - STRUČNI ČASOPIS ZA USPEŠNO SPROVODENJE JAVNIH NABAVKI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2019. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2017. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2016. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2015. GODINI

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2014. GODINI

6Zbirki

KOMPLET OD 6 ZBIRKI ODLUKA, STAVOVA I ZAKLJUČAKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

IZDANJA KOJA TRENUTNO NEMAMO NA STANJU

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA („SL. GLASNIK RS“, BR. 54/2019)

+

CD sa modelima novih i usklađenih akata

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA

+

Aneks – nove izmene iz „Sl. glasnika RS“, br. 10/2019

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA I DOPUNA ZAKLJUČNO SA 2016.

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2020. GODINI

Zakon o javnim nabavkama sa komentarima najnovijih izmena i dopuna

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA SA KOMENTARIMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

ZAKON O RADU SA KRATKIM KOMENTARIMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA I IZBOROM SUDSKE PRAKSE, SLUŽBENIH MIŠLJENJA I MODELA AKATA

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA, KOMENTARIMA I SUDSKOM PRAKSOM

Krivični zakonik sa najnovijim izmenama i kratkim komentarom

KRIVIČNI ZAKONIK SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I KRATKIM KOMENTAROM

Javno beležništvo - Pravna regulativa, obrasci i buduća primena

JAVNO BELEŽNIŠTVO - PRAVNA REGULATIVA, OBRASCI I BUDUĆA PRIMENA

Kratki komentar osnovnih modifikacija krivičnog procesnog prava Srbije

KRATKI KOMENTAR OSNOVNIH MODIFIKACIJA KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA SRBIJE

Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

PRIRUČNIK ZA PRIMENU NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U 2018. GODINI

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ('Sl. glasnik RS', br. 91/2019) SA KOMENTARIMA NOVINA ZA PRAKTIČNU SVAKODNEVNU PRIMENU

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + ELEKTRONSKO IZDANJE

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.