Specijal Javne nabavke

Sigurno sprovođenje postupaka javnih nabavki

Petnaestogodišnja saradnja sa javnim sektorom i posebno pružanje pravnih usluga i obezbeđenje programa u domenu javnih nabavki, govori o našoj kvalifikovanosti da Vam budemo sigurna podrška za praćenje i praktičnu primenu zakonske regulative. Shodno tome predstavljamo paket koji Vam obezbeđuje potpunu pravnu sigurnost i jednostavno sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Specijal Javne nabavke: logo

GLAVNE PREDNOSTI

 • Softverski deo paketa sa kompletnom bazom svih važećih propisa i posebno izdvojenim propisima koji regulišu postupak javnih nabavki

 • Komentari stručnjaka – stručni radovi i tumačenja stručnjaka iz oblasti javnih nabavki, koji se dugi niz godina bave javnim nabavkama kroz rad u Republičkoj komisiji, Upravi za javne nabavke i drugim nadležnim organima

 • Modeli-obrasci – pravni akti, uvek usklađeni sa svim izmenama zakona, za sprovođenje celokupnog postupka javne nabavke, podeljeni prema vrsti i fazi postupka…

 • Mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa – stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, mišljenja i uputstva Uprave za javne nabavke i drugih nadležnih organa…

 • Odgovori na najčešće postavljana pitanja – pitanja u vezi sa problemima u primeni zakona i odgovori na ista, koje možete iskoristiti za postupanje u istim ili sličnim situacijama.

 • Tumačenje i primena – Prednost ove opcije je u tome što jednim klikom, preko relevantnog člana Zakona, dolazite do akta koji Vam je neophodan…

 • Unapređeni sistem za brzu pretragu – Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima.

 • Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja –  Obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike programa.

 • Paket konsultacija – uz paket “Specijal Javne nabavke” obezbeđene su Vam konsultacije sa timom eksperata u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama u sprovođenju postupka javnih nabavki

 • Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN –  alarmiranje o novinama iz oblasti javnih nabavki uz mogućnost dobijanja obaveštenja sms-om i e-mailom.

 • Štampano stručno izdanje „Bilten Javnih nabavki“. Periodično stručno izdanje za uspešno sprovođenje javnih nabavki.

 • Posebna štampana izdanja čiji su povod novi zakoni koji uređuju javne nabavke ili izmene i dopune postojećeg zakona.

“Imamo odličnu saradnju sa Profi Sistemom. Posebne pohvale na ažurnoj bazi propisa, prakse i modela koji su od velike koristi u svakodnevnom radu sa posebnim osvrtom na oblast javnih nabavki i radnih odnosa. Naročito treba istaći saradnju sa tehničkom podrškom.”

JKP „Subotička toplana“, Subotica, M. Opsenica-Vojvodić

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza svih važećih i nevažećih propisa i posebno izdvojeni Propisi koji regulišu postupak javnih nabavki – Zakon o javnim nabavkama i svi pravilnici, uputstva i drugi podzakonski akti koji propisuju postupanje u ovoj oblasti.

Propisi Alarm

Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN obezbeđuje alarmiranje o novinama iz oblasti javnih nabavki. Sistem obaveštenja daje na naslovnoj strani programa a moguće je i automatsko dobijanje obaveštenja sms-om i e-mailom.

Službena mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa

Službena mišljenja, stavovi, uputstva Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i drugih nadležnih organa…

Modeli akata i obrasci

Pravni akti neophodni za sprovođenje postupka javne nabavke, podeljeni prema vrsti i fazi postupka, počevši od odluka o pokretanju postupka, konkursne dokumentacije, oglasa, izveštaja, odluka o dodeli ugovora, obustavi postupka, ugovora o javnoj nabavci, zahteva za zaštitu prava…

Ažuriranje

Ažuriranje se vrši na dnevnom nivou, svakim ulaskom u program pristupate uvek ažurnim podacima sa uključenim izmenama i prečišćenim propisima, novim službenim mišljenjima i modelima kako iz oblasti javnih nabavki, tako i iz celokupnog ostalog zakonodavstva.

Pretraga - kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima. Dovoljno je da nakon pokretanja programa Propis Soft – Specijal Javne nabavke, odmah kucate ključne reči u polju za pretragu, a kao rezultat ovakve pretrage dobićete sve propise, sudsku praksu, službena mišljenja ili modele koji se odnose na otkucanu ključnu reč, odnosno pojam koji Vam je bitan u konkretnom slučaju.

Korisnička baza

Omogućeno je formiranje Korisničke baze propisa, sudske prakse i službenih mišljenja kao i modela i obrazaca. Ukoliko svakodnevno imate potrebu za određenim aktima iz drugih oblasti, jer se pored javnih nabavki bavite i drugim poslovima, a kako ne biste svaki put vršili pretragu za isti,  omogućili smo Vam da na jednostavan način izdvojite dokumenta u svoju ličnu bazu.

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup programu „Specijal Javne nabavke“ omogućen je sa bilo kog računara, odnosno uređaja koji ima pristup internetu i sa bilo koje lokacije.

Podrška

Obezbeđena pravna i tehnička podrška za svakog korisnika, kroz mogućnost pravnih konsultacija sa našim pravnim timom u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama oko sprovođenja javnih nabavki, odnosno kroz uputstva članova naše tehničke podrške za pravilnu primenu programa.

Ko stoji iza ovako sjajnog programskog paketa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Jedinstvenost Specijala Javne nabavke karakterišu i autorski tekstovi i komentari stručnjaka iz ove oblasti.

Stevan Radunović – Predsednik Udruženja profesionalaca u oblasti javnih nabavki Republike Srbije, Branislav Cvetković – član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Milan Krstić – ovlašćeni predavač u oblasti javnih nabavki, Đorđe Belenzada – pomoćnik direktora RFZO i dugogodišnji član Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić – Uprava za javne nabavke, Danijela Bokan – Uprava za javne nabavke, Jelena Škorić – Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa…

Konsultacije

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Specijala javne nabavke?

Podrška u primeni propisa

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih tj. za vreme trajanja licence.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.